Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Ukončení příjmu žádostí ve výzvách IROP č. 10, 23, 26 a 28 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

Platnost od - do:
Kategorie:


29.11.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvy č. 23 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.", výzvy číslo 26 "eGovernment I." a výzvy číslo 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.". Dále byl dne 22. 11. 2017 ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 10 "Kybernetická bezpečnost".

Velký zájem o tyto průběžné výzvy, které mají za cíl dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy, a to prostřednictvím mimo jiné i koordinovaného propojení a sdílení informací a dat veřejné správy pomocí dokončení procesu elektronizace agend veřejné správy, demonstruje následující přehled:
 
Výzva číslo Alokace (CZK) Podané projekty Požadováno z EU (CZK) Projekty schválené k financování (k 23.11.2017)
10 - Kybernetická bezpečnost 1 200 000 000 141 3 764 047 958, 88 6
23 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 1 332 500 00 34 2 060 331 530, 83 5
26 - eGovernment I. 2 436 000 000 99 4 248 505 888, 83 30
28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 1 378 849 855 241 2 036 584 880, 75 125

Objem předložených žádostí přesáhl alokaci na ukončené výzvy o cca 5,7 mld. Kč, tedy téměř dvojnásobek alokované částky z EFRR
 
Přehled přijatých žádostí podle času registrace naleznete ZDE [PDF, 116.69KB] za 10. výzvu, ZDE [PDF, 107.39KB] za 23. výzvu, ZDE [PDF, 117.71KB] za 26. výzvu a ZDE [PDF, 130.02KB] za 28. výzvu.

Rozdělení projektů, které jsou v alokaci výzvy, se může v konečné podobě lišit od zveřejněného přehledu podle výsledků průběžného hodnocení.

Poslední aktualizace: 30.11.2017