Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 24 IROP "Výstavba a modernizace přestupních terminálů"

Platnost od - do:
Kategorie:


6.12.2017 - 2.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydává dne 30. 11. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP "Výstavba a modernizace přestupních terminálů" v rámci specifického cíle 1.2 "Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy".

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel bylo upřesnění metodiky k monitorovacímu indikátoru 7 51 10, které se promítlo do aktualizace vzoru Podmínek a Metodického listu (přílohy č. 2 a 3).

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.

Poslední aktualizace: 6.12.2017