Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English



zpět

Aktualizace výzvy IROP č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ"

Platnost od - do:
Kategorie:


11.12.2017 - 11.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

Důvodem aktualizace je úprava platnosti výzvy IPRÚ ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu. Dále jsou upřesněny některé podporované aktivity a vkládá se nová příloha Specifických pravidel "Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ".

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.







Více informací naleznete zde.

Poslední aktualizace: 11.12.2017