Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 48 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI"

Platnost od - do:
Kategorie:


11.12.2017 - 11.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. prosince 2017 u výzvy č. 48 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI".

Důvodem revize je úprava platnosti výzvy ITI ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu. Dále jsou upřesněny některé hlavní a vedlejší podporované aktivity, kategorie oprávněných žadatelů v aktivitě MUZEA. V aktualizaci jsou zveřejněna upřesnění v oblasti způsobilých výdajů, veřejné podpory, hodnotící kritéria atd. Mnoho změn také naleznete u příloh Specifických pravidel, například se vkládá nová příloha Specifických pravidel "Seznam muzeí podporovatelných v IROP".Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.Více informací naleznete zde.

Poslední aktualizace: 11.12.2017