Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Úspěšný seminář Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb

Platnost od - do:
Kategorie:

15.12.2017 - 31.12.2017
EEN - Enterprise Europe Network
Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Dne 14. 12. 2017 proběhl v Praze další ze série seminářů zaměřených na přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků, tentokrát ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Rakousku. Na začátku semináře byli účastníci seznámeni se službami, jež síť EEN nabízí, ať již jde o účast na matchmakingových akcích, kde se mohou zástupci firem setkávat s potenciálními zahraničními obchodními partnery, využívání celosvětové databáze nabídek a poptávek, vyhledávání veřejných zakázek v databázi TED či možnost zaslání zpětné vazby podnikatelů institucím EU.

Hlavním zaměřením semináře pak bylo téma přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků probírané ve všech souvislostech a ze všech úhlů. V úvodní prezentaci RNDr. Jitka Ryšavá z EEN komplexně probrala tuto problematiku, a to na základě praktických příkladů i kladení otázek, na něž ve spolupráci s publikem hledala odpovědi. Ing. Martina Tauberová, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví, se pak zaměřila na specifika vysílání pracovníků a poskytování služeb českými podnikateli v Rakousku. Na základě svých praktických zkušeností upozornila na až nezvykle přísný přístup rakouských úřadů, když byť jen drobné administrativní pochybení může vést k obrovským až likvidačním sankcím. Účastníci vyzdvihli její zaujetí i snahu o předcházení a řešení problémů, jimž mohou firmy v Rakousku čelit.

Seminář měl, jak je při probírání tohoto tématu zvykem, vysokou účast, přišlo 53 zástupců firem či institucí zaměřených na podnikatele (vyššímu počtu zabránila pouze omezená kapacita sálu). Během semináře se aktivně zapojovali do diskuse a dělili se i o své zkušenosti a problémy. V hodnotících dotaznících seminář vysoce ocenili, pozitivně hodnotili především organizaci akce, erudovanost a kompetentnost přednášejících, jejich vstřícnost a ochotu odpovídat na praktické dotazy. Vzhledem k těmto skutečnostem bude seminář určitě zopakován nejpozději na jaře 2018.

Pro více informací sledujte stránky www.crr.cz/een.

Poslední aktualizace: 18.12.2017