Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Základní školy získají na modernizaci 950 milionů

Platnost od - do:
Kategorie:


4.1.2018 - 31.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Specialisté Centra dokončili hodnocení výzvy "Infrastruktura základních škol". Schváleno bylo 65 projektů v celkové výši dotace 950 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž registrováno bylo 183 projektů za 2,2 miliardy korun.

V rámci výzvy budou realizovány rekonstrukce a přístavby školních budov, modernizace a dovybavení odborných učeben například IT technikou, školních dílen nebo zřízení jazykových a polytechnických center. Všechny tyto projekty povedou v jednotlivých regionech ke zkvalitnění a modernizaci školního vzdělávání, odpovídajícímu požadavkům 21. století a v konečném důsledku ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na pracovním trhu.

Projekty na modernizaci infrastruktury základních škol budou realizovány po celém území České republiky mimo projekty pro sociálně vyloučené lokality (SVL), pro které je připravena další výzva (s částkou přesahující 2,2 miliardy Kč), jejíž vyhodnocování teprve probíhá a kde zbývá zpracovat přibližně jednu třetinu podaných žádostí.

Mezi největší schválené projekty patří například přístavba odborného pavilonu Základní školy Bílá Třemešná na Trutnovsku. Za 77 miliónů vznikne 12 nových odborných učeben a 5 kabinetů. Úprava okolí školy hlavně zahrnuje venkovní odbornou učebnu environmentální výuky. Z  IROP bude projekt podpořen částkou zhruba 65 mil. Kč.

Poslední aktualizace: 4.1.2018