Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přes 3400 projektů získá dotace z IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


5.1.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum doporučilo více než 3400 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 54 miliard korun.

Nejvíce doporučených projektů  patří do oblasti energetických úspor v bytových domech (tzv. "zateplování") - Centrum z více než jednoho tisíce doposud podaných žádostí o dotaci zatím doporučilo k financování celkem 695 za více než 1,4 mld. Kč. Sto devadesát dva projektů už bylo realizováno, sto deset projektů bylo proplaceno.

Nejvyšší finanční objem mají doporučené projekty ve výzvě "Zvýšení kvality návazné péče", která se zaměřuje na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení pro poskytování návazné zdravotní péče. Centrum doporučilo k poskytnutí dotace z této výzvy 115 projektů v celkové hodnotě 6,5 miliardy Kč. Čtyřicet pět projektů za 2,1 miliardy korun je ovšem nad finanční alokací výzvy a jsou zařazeny na seznamu náhradních projektů.

Vedle projektu, zajišťujícího chod programu IROP je dosud největším doporučeným projektem "Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu", kde příspěvek z IROPu činí více než 600 milionů korun. Jedná se o důležitý projekt, řešící stále častější mimořádné události způsobené změnou klimatu (sucho, masivní námrazy, orkány, povodně apod.). Právě Hasičský záchranný sbor je útvarem, který u těchto událostí primárně zasahuje. Díky finanční podpoře z IROP požárníci pořídí specializovanou techniku a majetek, které umístí do více než sedmdesáti ohrožených území.

Mezi zajímavé projekty, které mají za cíl revitalizaci vybraných kulturních památek, patří například obnova hradu Kost, Vlašského dvora v Kutné Hoře nebo známých kostelů Broumovska. Nového vybavení (velkokapacitní cisterny, hasičské vozy apod.) pro hasičské sbory - včetně těch dobrovolných - se dočká řada menších obcí. Rozvoji regionů také pomohou projekty výstavby nových přestupních terminálů, knihoven a muzeí, rozvoj komunitních center, sociálních služeb a podnikání nebo podpora nízkoemisní dopravy. Úplný přehled doporučených a podpořených projektů lze nalézt na stránkách www.dotaceEU.cz.

Specialisté Centra pro regionální rozvoj dokončili hodnocení již u dvaceti osmi široce zaměřených výzev IROP. U 49 výzev stále hodnocení probíhá.


Poslední aktualizace: 5.1.2018