Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Zveme vás na semináře Administrace ve fázi realizace v Plzni, Ústí nad Labem a ve Zlíně

Platnost od - do:
Kategorie:


10.1.2018 - 7.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Zveme vás na semináře Administrace projektů ve fázi realizace v Plzni (31. 1. 2018), v Ústí nad Labem (7. 2. 2018) a ve Zlíně (6. 2. 2018). Specialisté Centra přiblíží například problematiku zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy v zadávání v MS2014+, Povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek atd. 

Poslední aktualizace: 15.1.2018