Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Ovlivnit podobu příštího programového období může vyplněním dotazníku Evropské komise každý

Platnost od - do:
Kategorie:


17.1.2018 - 18.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost zahrnující příjemce evropských dotací, orgány veřejné správy, nevládní organizace, podniky, akademické instituce i občany se zájmem evropské dotace a politiku soudržnosti, aby se zúčastnili veřejné konzultace a vyplnili dotazník, který pomůže s přípravou víceletého finančního rámce pro období po roce 2020. Cílem dotazníku je získat názor veřejnosti na dosavadní postupy i podporované oblasti a zajistit jejich optimální nastavení pro příští programové období.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU včetně češtiny a jeho vyplnění zabere zhruba 30 minut.

Dotazník naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517?surveylanguage=CS

Poslední aktualizace: 18.1.2018