Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Výzva č. 44 IROP - Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality byla aktualizována

Platnost od - do:
Kategorie:


17.1.2018 - 18.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 17. ledna 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II."

Hlavním důvodem aktualizace bylo navýšení alokace výzvy o 80 mil. Kč (EFRR). Alokace výzvy č. 44 bude po navýšení činit 259 mil. Kč (EFRR).

Navýšením alokace bude urychlen proces schvalování projektů u výzvy č. 44. Navýšení alokace umožňují disponibilní prostředky v SC 2.2 "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání".  

Přehled změn je uveden v úvodu textu 44. výzvy.

Poslední aktualizace: 18.1.2018