Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace pro žadatele 47. výzvy IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)"

Platnost od - do:
Kategorie:


18.1.2018 - 31.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na základě již vyhodnocených žádostí o podporu podaných v rámci 47. Výzvy IROP - "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL  (SVL)" a výše stávající alokace výzvy (2,2 mld. Kč z EFRR) je zřejmé, že:

  • projekty, které obdržely či obdrží 32 a více bodů ve věcném hodnocení budou schváleny k financování
  • projekty, které obdržely či obdrží 31 bodů ve věcném hodnocení, se budou pohybovat kolem hranice alokace výzvy a o jejich schválení rozhodne při rovnosti bodů čas podání žádosti
  • projekty, které obdržely nebo obdrží 20 až 30 bodů ve věcném hodnocení nebudou schváleny k financování
  • projekty, které jsou podané v území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám mají v rámci alokace 47. výzvy IROP vyčleněnu částku 441 025 250 Kč, proto mohou být schváleny i s nižším ziskem bodů ve věcném hodnocení než je výše uvedeno

Všechny úspěšné projekty pod hranicí alokace výzvy budou zařazeny na seznam náhradních projektů. Postup pro projekty zařazené mezi náhradní projekty je popsán v kap. 3.7.1 Obecných pravidel.

V současné době zbývá k dohodnocení ještě 27 projektů v hodnotě více jak 300 mil Kč (EFRR), které mohou ovlivnit pořadí projektů. Předpokládaný termín ukončení hodnocení výzvy je 28. 2. 2018, následně bude stanoven seznam všech podpořených a náhradních projektů.

Poslední aktualizace: 19.1.2018