Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Výzvy IROP č. 63 a 64 určené pro sociální podnikání byly aktualizovány

Platnost od - do:
Kategorie:


24.1.2018 - 24.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 "Sociální odnikání ? integrované projekty ITI" a výzvy č. 64 "Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ".

Důvodem aktualizace výzvy č. 63 je úprava platnosti výzvy ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu, upřesnění týkající se definice jednoho podniku, jsou vloženy nové kapitoly ve vazbě na novou verzi Obecných pravidel a jsou aktualizovány některé přílohy těchto Pravidel.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů 63. výzvy.
 
Důvodem aktualizace výzvy č. 64  je úprava platnosti výzvy IPRÚ ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu, upřesnění týkající se definice jednoho podniku, jsou vloženy nové kapitoly ve vazbě na novou verzi Obecných pravidel a jsou aktualizovány některé přílohy těchto Pravidel.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů 64. výzvy.

Poslední aktualizace: 25.1.2018