Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

U výzvy č.23 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I" došlo k navýšení alokace z prostředků EU

Platnost od - do:
Kategorie:


30.1.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. ledna 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 23 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I." o 728 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Důvodem k navýšení alokace výzvy je využití finančních prostředků nevyhlášené alokace Specifického cíle 3.2. Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci být podpořeno více úspěšných projektů. Přehled přijatých žádostí v pozitivních stavech ve 23. výzvě podle času registrace s vyznačenou hranicí projektů nacházejících se v alokaci naleznete     zde [PDF, 512.71KB]. Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je nově 2 060 500 000 Kč. 

Poslední aktualizace: 30.1.2018