Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Mění se systém schvalování integrovaných nástrojů IROP u výzev č. 58 a 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"

Platnost od - do:
Kategorie:


2.2.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. února došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" a výzvy č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

Důvodem aktualizace je úprava textu z důvodu změny systému schvalování integrovaných nástrojů IROP. Ze stejného důvodu dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu. V souvislosti s revizí Programového dokumentu IROP 1.1 je doplněn požadavek na zacílení investic pomocí územní dimenze v akčních plánech rozvoje vzdělávání. S tím souvisí rozšíření požadovaných informací v příloze č. 3 Studie proveditelnosti u obou výzev a ve výzvě č. 59 přidání nového specifického kritéria přijatelnosti.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů  k výzvě č. 58 a výzvě č. 59.

Poslední aktualizace: 2.2.2018