Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace k připravovaným výzvám IROP na sociální bydlení

Platnost od - do:
Kategorie:


2.2.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj coby Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na sociální bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Výzvy na sociální bydlení II. byly původně plánovány k vyhlášení na listopad 2017, ale vzhledem k jednání s Evropskou komisí, která vznesla požadavek na povinnou dobu udržitelnosti na 20 let a s tím spojenou úpravu parametrů veřejné podpory u sociálních bytů financovaných z IROP Řídící orgán rozhodl o posunutí vyhlášení výzev na leden 2018. Kromě doby udržitelnosti probíhají intenzivní práce na novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné podpory, který by měl být výrazně pro příjemce podpory výhodnější, než jak tomu bylo u proběhlých výzev č. 34 a 35. Řídicí orgán IROP, jak už bylo dopředu avizováno, tímto upozorňuje, že očekávaný termín vyhlášení se posouvá na únor/březen 2018, a to s ohledem na probíhající vývoj jednání o finálních parametrech podpory se všemi relevantními partnery.
 
Již nyní ŘO IROP avizuje, že nově bude povinná doba udržitelnosti ve všech režimech podpory v délce 20 let. Dále kromě úpravy modelu financování v režimu veřejné podpory budou podmínky pro projekty sociálního bydlení víceméně obdobné, jako jsou v běžících integrovaných výzvách (viz níže). 
 

Poslední aktualizace: 2.2.2018