Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 40 a č. 42

Platnost od - do:
Kategorie:


5.2.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované pro jekty IPRÚ" a č. 42  "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".
 
Hlavními důvody revize u výzvy č. 40 je aktualizace povinných příloh k žádosti o podporu z důvodu změny systému schvalování integrovaných nástrojů IROP. Promítnutí změn do aktualizovaných postupů v MS2014+ naleznete v aktualizované příloze Specifických pravidel P1. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 40 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů. Více informací naleznete zde.
 
Hlavními důvody revize u výzvy č. 42 je aktualizace povinných příloh k žádosti o podporu z důvodu změny systému schvalování integrovaných nástrojů IROP. Promítnutí změn do aktualizovaných postupů v MS2014+ naleznete v aktualizované příloze Specifických pravidel P1. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 42 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů. Více informací naleznete zde.

Poslední aktualizace: 6.2.2018