Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Platnost od - do:
Kategorie:


8.2.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Podpořené projekty se zaměřují na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků tak, aby se zvýšila kvalita péče o pacienty a zajistila se diagnostika, léčba a záchyt časných stádií onkologických onemocnění. Příjemci podpory jsou Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a Centra vysoce specializované intenzivní  péče v perinatologii.

Onkogynekologie se zabývá léčbou gynekologických nádorových onemocnění, která patří k jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku. Pacientkami jsou často ženy ve věku nad 50 let, které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce. V případě perinatologické péče mají podpořené projekty pomoci kromě předčasně narozených dětí také jejich matkám a rodinám, jelikož péče o tyto děti může zhoršit sociální a ekonomickou situaci celé rodiny, a může mít výrazné dopady především na sociálně slabé skupiny.

Modernizace svých center specializovaných ve výše zmíněných oborech se dočká například Fakultní nemocnice Brno, pražský Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice Na Bulovce a nemocnice v Motole, dále pak FN v Ostravě, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a řada dalších pracovišť v českých regionech.

Projekty byly podpořeny v rámci výzvy IROP s názvem ?Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie? a u všech se výše podpory z evropských fondů pohybuje mezi 40 a 60 miliony korun.  Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději 31. prosince 2019.

Poslední aktualizace: 8.2.2018