Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 50 a č. 51

Platnost od - do:
Kategorie:


19.2.2018 - 30.4.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídící orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" a č. 51 "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ".

Hlavními důvody revize u výzvy č. 50 jsou úpravy textu v návaznosti na schválenou změnu systému schvalování integrovaných projektů v IROP, s tím souvisí i změna názvu jedné požadované přílohy. Dále bylo doplněno upřesnění k příloze Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility a v několika kapitolách byl text upřesněn s odkazem na Obecná pravidla. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 50 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů. Více naleznete zde.

Hlavními důvody revize u výzvy č. 51 jsou úpravy textu v návaznosti na schválenou změnu systému schvalování integrovaných projektů v IROP, s tím souvisí i změna názvu jedné požadované přílohy. Dále bylo doplněno upřesnění k příloze Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility a v několika kapitolách byl text upřesněn s odkazem na Obecná pravidla. V návaznosti na zrušení přílohy č. 4 Výpis z rejstříku trestů, byl upraven text obecného kritéria přijatelnosti Statutární zástupce je trestně bezúhonný. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 51 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů. Více naleznete zde.

Poslední aktualizace: 19.2.2018