Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


8.6.2018 - 31.10.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete  zde.

Poslední aktualizace: 8.6.2018