Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání v regionech si rozdělí 342 milionů korun

Platnost od - do:
Kategorie:


9.3.2018 - 31.7.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Celkem třicet devět projektů zaměřených na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace přesahující 342 milionů korun podpoří například město Písek s projektem "Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání" nebo obec Obecnice s projektem "Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy. Úspěsné projekty k financování z IROP doporučili specialisté Centra pro regionální rozvoj.

Finance půjdou na budování a modernizaci infrastruktury dalšího vzdělávání v oblasti cizího jazyka, moderních a digitálních technologií, přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Mezi největší podpořené projekty patří "Banka řemesel" s dotací sedmnáct milionů korun. Tento projekt bude realizován v oblasti Plavy, kde budou vybudovány výukové prostory k popularizaci řemeslných oborů a zvýšení jejich atraktivity pro studium a volbu budoucího povolání. Banka řemesel vznikne v objektu, který je kulturní památkou a díky tomu dojde k navrácení života do tohoto historického objektu.

Dalším významným projektem je například Technologické centrum pro průmysl 4.0 za necelých sedmnáct milionů korun, které vznikne ve Zlínském kraji, konkrétně na Uherskohradišťsku. Projekt je zaměřen na využití moderních technologií ve vzdělávání a přenášení zkušeností z praxe na žáky a absolventy kurzů. V rámci výzvy získá potřebné finance i deset projektů, které by měly zlepšit situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

Další finanční prostředky pro rozvoj vzdělávacích aktivit jsou připraveny ve výzvách č. 66 - ITI; 67 - IPRÚ a 68 - CLLD, kde aktuálně jednotlivá jádrová města či MAS vyhlašují své podvýzvy v souladu se schválenými strategiemi pro daná území.

Přehled projektů naleznete zde [PDF, 799.17KB].

Více informací k výzvě IROP č. 57 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL" naleznete zde.
 

Pozn.: V rámci výzvy je podpořeno i deset projektů ve vazbě na Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Cílem těchto projektů je také zlepšení situace v těchto lokalitách. Pro projekty s vazbou na KPSVL byla na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování předem rezervována alokace a díky tomu jsou podpořeny všechny úspěšné projekty s vazbou na KPSVL a to i ty, které mají méně bodů, než ostatní projekty.

Poslední aktualizace: 9.3.2018