Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun

Platnost od - do:
Kategorie:


13.3.2018 - 30.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání v základních školách. Centrum pro regionální rozvoj totiž právě dokončilo hodnocení žádostí o dotace podaných v rámci výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

"Kvůli vysokému zájmu se nyní snažíme s Evropskou komisí vyjednat možnost navýšení jedné miliardy korun pro tyto výzvy, abychom mohli zafinancovat několik desítek dalších projektů v obou výzvách. Došlo totiž k obrovskému převisu registrovaných žádostí nad připravenou částku," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Oprávněnými žadateli byly školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, vyšší odborné školy a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. K navýšení částky pro tyto výzvy o celkových 1,378 miliardy korun došlo již jednou, a to v červenci loňského roku. Podpora je zaměřena především na stavby a stavební práce spojené s modernizací nebo výstavbou odborných učeben nebo na nákup potřebného vybavení. Ve výzvě, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, bude možné díky dotacím rozšiřovat kapacity daných učeben.
 
"Dalších přibližně sto projektů základních škol za téměř 0,5 miliardy korun byly již schváleny ve výzvách tzv. integrovaných nástrojů, ve kterých je na základní školy k dispozici do roku 2022 přibližně pět miliard korun," doplnil náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
 
Seznam projektů naleznete zde.

Poslední aktualizace: 13.3.2018