Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace pro žadatele 74. výzvy IROP Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Platnost od - do:
Kategorie:


16.3.2018 - 31.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na základě již vyhodnocených žádostí o podporu podaných v rámci 74. výzvy IROP - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center a výše stávající alokace výzvy (140 mil. Kč z EFRR) je zřejmé, že celou alokaci výzvy naplní projekty, které obdržely maximální počet 50 bodů v rámci věcného hodnocení v pořadí, v jakém byly žádosti o podporu do výzvy zaregistrovány.

Přehled schválených projektů naleznete zde.

Projekty mimo výše uvedené, které úspěšně projdou hodnocením a nacházejí se pod hranicí alokace výzvy, budou zařazeny na seznam náhradních projektů. Postup pro projekty zařazené mezi náhradní projekty je popsán v kap. 3.7.1 Obecných pravidel.

Poslední aktualizace: 16.3.2018