Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace ke stavu administrace CLLD v IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


15.3.2018 - 31.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o uveřejnění nové tabulky ke stavu administrace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v IROP.

Jedná se nejen o informativní přehled stavu základních dokumentů místních akčních skupin (dále jen MAS) včetně zobrazení procesu připomínkování ze strany ŘO IROP u interních postupů, ale i o stavu projektů ve výzvách MAS, a to za každou MAS zvlášť. Tato tabulka slouží pro informaci zástupcům MAS i žadatelům.

Detailně jsou zpracovány informace k průběhu Administrativního ověření výzev MAS, tj. kde probíhá, případně bylo dokončeno, a s jakým výsledkem. Zásadní zjištění u Administrativního ověření znamená pozastavení administrace výzev a projektů do splnění/akceptace nápravných opatření ze strany MAS.

Tabulka je uveřejňována od 1. 3. 2018 a její aktualizace bude probíhat každých 14 dní, zároveň je v ní možné filtrovat dle jednotlivých kategorií.

Tabulku naleznete na tomto odkazu ve spodní části stránky.

Poslední aktualizace: 19.3.2018