Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Více než 23 milionů eur pro česko-polské příhraničí

Platnost od - do:
Kategorie:


20.3.2018 - 20.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Přes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků, nebo také pěších stezek bude vybudováno díky programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Schváleno bylo dalších třináct projektů za více jak 23 milionů EUR zaměřených na cestovní ruch. Navíc byly schváleny i dva projekty technické pomoci za 300 000 EUR.

Díky nově schváleným projektům dojde k dalšímu zvýšení atraktivity pohraničí. Podpořen bude například projekt česko-polské Hřebenovky realizovaný na české straně zejména na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Díky projektu dojde k proznačení turistické hřebenové trasy, na níž bude vybudováno několik nových rozhleden.

Z dalších projektů bude uskutečněna také obnova meziválečného vojenského podzemí a rozšíření muzejních expozic spojených s tradiční technikou výroby a zdobení skla. Jedním z těchto projektů je i vybudování "Cesty skla v česko-polském pohraničí" v Novém Boru. Milovníci cyklistiky se pak mohou těšit i na nové cyklostezky, které vzniknou v rámci projektu "Kolem kolem Jizerek".

Dále bylo schváleno vyhlášení nové výzvy pro projekty cestovního ruchu, u nichž bude možné předložit projektový záměr do 30. června a plnou projektovou žádost do 30. září 2018. Alokace výzvy činí 18,6 milionů EUR. Současně bylo schváleno vyhlášení další výzvy pro projekty destinačního managementu/turistické značky, kde mohou žadatelé předkládat projekty zaměřené na propagaci a zviditelnění turistického potenciálu česko-polského příhraničí. Alokace této výzvy je 4 miliony EUR.

Seznam projektů naleznete zde.

Poslední aktualizace: 17.4.2018