Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

EÚS: Aktualizace limitů maximálních hodinových sazeb pro programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce

Platnost od - do:
Kategorie:


29.3.2018 - 31.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

K 1. 4. 2018 byly aktualizovány limity maximálních hodinových sazeb pro programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Aktualizované mzdové sazby včetně příslušných doplňujících informacích naleznete pod tímto odkazem: http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic/.

Poslední aktualizace: 29.3.2018