Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

INTERREG V-A SK-CZ: Změna přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06)

Platnost od - do:
Kategorie:


29.3.2018 - 31.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06).

V původní příloze č. 4b Žádosti o NFP - Test podniku v těžkostech pro české partnery byl identifikovaný chybný vzorec, na základě kterého mohl test nesprávně vyhodnotit zadané údaje a poskytnout tak nesprávný výsledek. Z uvedeného důvodu řídící orgán zveřejňuje uvedenou přílohu se správným vzorcem.

Více informací najdete na stránkách programu: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=334

Poslední aktualizace: 29.3.2018