Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přečtěte si první letošní e-newsletter programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Platnost od - do:
Kategorie:


3.4.2018 - 30.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Nové číslo elektronického newsletteru propgramu česko-polské příhraniční spolupráce čtěte zde.

Poslední aktualizace: 3.4.2018