Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev č. 79 a 80 pro sociální bydlení

Platnost od - do:
Kategorie:


5.4.2018 - 5.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 "Sociální bydlení II." a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.".
Důvodem aktualizace je především nastavení alokace pro projekty v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) a doplnění seznamu v rámci KPSVL v 80. výzvě, dále se plošně jedná o úpravu textace parametrů sociálního bydlení v IROP týkající se cílové skupiny, o aktualizaci seznamu základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP a o další dílčí aktualizace či zpřesnění textu specifických pravidel a příloh.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části textu výzvy č. 80 a ve specifických pravidlech obou výzev.

Výzva č. 79  "Sociální bydlení II."

Poslední aktualizace: 6.4.2018