Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II.

Platnost od - do:
Kategorie:


5.4.2018 - 5.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj - Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).
Výzvy na rozvoj sociálních služeb II. měly být podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 vyhlášeny v březnu 2018. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k náročnému vyjednávání s partnery ohledně parametrů výzvy, budou výzvy vyhlášeny až v dubnu 2018. 

Poslední aktualizace: 6.4.2018