Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

V programu IROP bylo doposud schváleno 3 453 projektů a rozděleno téměř 55 miliard korun

Platnost od - do:
Kategorie:


9.4.2018 - 10.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. Na již schválených 3 453 projektů rozdělil 54,9 miliard korun, které tak přispějí k dalšímu rozvoji regionů. Rozdělena tak již byla téměř polovina finančních prostředků určených pro IROP.

"IROP je velice pestrý program, který pokrývá hned jedenáct podporovaných témat. IROP poskytuje evropské peníze například na modernizaci silnic II. a III. třídy, obnovu a rekonstrukci školek a škol, zateplování bytových domů, elektronizaci veřejné zprávy, obnovu kulturních památek, modernizace a zvyšování kvality zdravotní péče nebo na pořizování nových vozidel pro veřejnou dopravu a obnovu přestupních terminálů," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
V březnu byly v IROP vyhlášeny výzvy zaměřené na sociální bydlení, celkově tak již bylo vyhlášeno 86 % prostředků z celkové alokace IROP. Posledními výzvami, které jsou v IROP plánovány v tomto roce, jsou výzvy na podporu infrastruktury pro sociální služby. K jejich vyhlášení dojde pravděpodobně v dubnu.
 
"Hodnocením předložených žádostí je pověřeno Centrum pro regionální rozvoj, kterému bych rád poděkoval za obrovské pracovní nasazení, neboť většina vyhlášených výzev se setkává s enormním zájmem od žadatelů, kdy předložené projekty v celkovém součtu i několikanásobně překračují alokaci výzvy," uvedl náměstek Zdeněk Semorád. V loňském roce byl takto zvýšený zájem evidován např. u výzev na infrastrukturu základních škol, cyklostezky, obnovu památek a muzeí nebo kyberbezpečnost. Velký zájem je rovněž o podporu v oblasti modernizace zdravotnického vybavení, přestupních terminálů nebo modernizaci hasičských zbrojnic a vzdělávacích a výcvikových středisek integrovaného záchranného systému.
 
Zatímco výzvy na individuální projekty postupně končí, výzvy integrovaných nástrojů, pro které je v IROP vyčleněno 32 miliard korun, jsou v plném proudu. Rozdělení těchto financí probíhá prostřednictvím městských aglomerací a místních akčních skupin, tzv. nositelů integrovaných nástrojů, které vyhlašují na vybraná témata IROP své výzvy a pomáhají efektivně cílit podporu v regionech.
 
Výzvy vyhlášené integrovanými nástroji naleznete zde.

Poslední aktualizace: 17.4.2018