Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Knihovny získají 650 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví

Platnost od - do:
Kategorie:


7.5.2018 - 31.7.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Jedenáct českých a moravských knihoven si rozdělí dotaci ve výši 648 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Úspěšné projekty jsou zaměřené na digitalizaci knihovních fondů nebo rekonstrukci stávajících a budování nových depozitářů - tím zároveň přispějí k zachování kulturního dědictví země. K získání finanční podpory doporučili vybrané projekty specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Olomoucký kraj uspěl s žádostí o podporu z evropských fondů pro projekt Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci, díky kterému dojde k výstavbě nové budovy knihovny. Ta bude určena ke skladování odborných knih, publikací a časopisů. Budova by měla poskytnout knihovně dostatek skladovacích prostor alespoň na dalších 30 let. Kromě skladovací části budou nové prostory disponovat i digitalizačním pracovištěm a badatelnou, která bude využita zejména pro zkoumání historicky cenných knih. Projekt bude z IROP podpořen částkou přesahující 100 milionu korun.

Dalším podpořeným projektem je vybudování nového depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Cílem projektu je zlepšit ochranu knižního fondu a s tím spojenou ochranu kulturního dědictví. V rámci nového depozitáře budou moci návštěvníci využít nové studovny a výdejnu knih, která urychlí výpůjčky. Projekt obdrží podporu z evropských fondů ve výši téměř 105 milionů korun.

Na nové knihovní prostory se mohou těšit i kladenští čtenáři. Z IROP bude podpořena výstavba nového depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, který by měl knihovně zajistit nové skladovací prostory a čtenářům pohodlnější a rychlejší výpůjčky knižních titulů. V nové budově knihovny také vznikne badatelna pro čtenáře a knihařská dílna. Knižní fond v nově postaveném depozitáře bude také kvalitněji chráněn před možností požáru. Z IROP dostane knihovna peněžní podporu 104 milionů korun.

Zajímavým projektem je i rekonstrukce vnitřních prostor a technologií hlavní budovy Moravské zemské knihovny v Brně. V rámci projektu dojde i k restaurování nejvzácnějších dokumentů z historického fondu knihovny, digitalizaci mikrofilmů a k odstranění přístupových bariér pro invalidní návštěvníky knihovny. Knihovna tak bude moci nabídnout větší komfort svým návštěvníkům a zajistit kvalitní podmínky pro uložení knih. Celá rekonstrukce bude z programu IROP podpořena více než 80 miliony korun.

 

Schválené projekty nacházející se v alokaci výzvy IROP č. 25 "Knihovny"

Žadatel

Název projektu

Požadovaný příspěvek z EU (Kč)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

18 357 923,45

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

3 352 353,53

Olomoucký kraj

Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

100 656 856,35

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - Vybudování komplexního depozitního centra

6 226 539,00

Ústecký kraj

Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna

104 756 093,50

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Centrální depozitář - zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně

104 470 210,53

Ústecký kraj

Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

37 864 710,36

Liberecký kraj

Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace

31 265 276,38

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraj

Rekonstrukce depozitáře SVK PK

61 668 999,52

Moravská zemská knihovna v Brně

Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK

80 103 150,00

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1

99 512 840,41

Poslední aktualizace: 7.5.2018