Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Interreg V-A SK-CZ: nová verze Manuálu přípravy a implementace projektu (verze 3.0)

Platnost od - do:
Kategorie:


9.5.2018 - 9.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje novou verzi Manuálu přípravy a implementace projektu (verze 3.0).
Více informací najdete na stránkách programu http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=338

Poslední aktualizace: 1.6.2018