Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace 68. výzvy IROP "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" - změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu

Platnost od - do:
Kategorie:


9.5.2018 - 30.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. května 2018 byla vydána revize 68. výzvy IROP "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD".

Předmětem revize v textu výzvy a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou především:
  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019;
  • navýšení částky alokace;
  • upřesnění platnosti výzvy CLLD, uvedení odkazu na nové internetové stránky pro IROP;
  • záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 "Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+";
  • v podporovaných aktivitách naleznete upřesnění k zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu;
  • v části Závěrečné ověření způsobilosti projektů došlo k úpravě kritérií v návaznosti na jejich schválení ŘO IROP;
  • k aktualizaci textů došlo v přílohách ke Specifickým pravidlům: v P1 "Postup podání žádosti o podporu v MS2014+", v přílohách Podmínek P2A, P2B a P2D. Ke zjednodušení požadavků dochází v přílohách k "Osnově Studie proveditelnosti" P4A, P4B, P4C a P4D. V příloze P8A došlo k doplnění oboru, atd.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů výzvy č. 68.

Poslední aktualizace: 9.5.2018