Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 78 IROP "Energetické úspory v bytových domech III" - úprava definice oprávněných žadatelů

Platnost od - do:
Kategorie:


10.5.2018 - 10.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 4. 5. 2018 provedl aktualizaci 78. výzvy "Energetické úspory v bytových domech III".

Předmětem revize je úprava definice oprávněných žadatelů a z toho vyplývajícího prokazování vlastnických vztahů. Dále úprava hodnotícího kritéria týkajícího se vlivu projektu na volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a odstranění sankcí za nedodržení cílové hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů.

K dnešnímu dni eviduje ŘO IROP již 300 vyplacených žádostí o podporu na energeticky úsporná opatření v bytových domech a u dalších téměř 100 projektů byla ukončena fyzická realizace a probíhá administrace žádostí o platbu. Ve fyzické realizaci jsou práce na přibližně 500 bytových domech.
Další informace naleznete na stránce výzvy č. 78.

Poslední aktualizace: 10.5.2018