Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 15. květnu 2018

Platnost od - do:
Kategorie:


17.5.2018 - 17.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.11.

Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn.

Poslední aktualizace: 17.5.2018