Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018

Platnost od - do:
Kategorie:


24.5.2018 - 28.9.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo harmonogram výzev pro rok 2018.

Hlavním předmětem aktualizace harmonogramu je:

  1. změna plánovaného vyhlášení výzev na rozvoj sociálních služeb II. (výzvy č. 81 a 82) na květen 2018 z důvodu vyjednávání podmínek výzvy s partnery,
  2. přidání nových výzev:
  • na sociální bydlení v integrovaných nástrojích, které zohledňují podmínky vyhlášených individuálních výzev č. 79 a 80 (sociální bydlení II.), a to především nový model výpočtu veřejné podpory a povinnost 20-leté trvalosti operací,
  • ve specifickém cíli 2.4 Vzdělávání IROP výzvu č. 86 na Infrastrukturu vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života, z důvodu rozšíření aktivity pro podporu vzdělávání v revizi Programového dokumentu IROP 1.1 ze dne 8. 11. 2017 a výzvy č. 87 a 88 na Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání (SVL) II., z důvodu pokrytí dalších potřeb v oblasti předškolního vzdělávání s ohledem na zacílení územní dimenze pro podporu mateřských škol v souladu s místním akčním plánem vzdělávání.
 
Aktualizovaný harmonogram výzev 2018 naleznete zde.

Poslední aktualizace: 25.5.2018