Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Česko-saské setkání žen - podnikatelek z řemeslných oborů

Platnost od - do:
Kategorie:

25.5.2018 - 31.12.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EEN - Enterprise Europe Network

V polovině května se uskutečnilo v Děčíně první setkání žen podnikatelek z Čech a německého Saska, především z Drážďan a okolí. Akci uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer Dresden ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín. Setkání se uskutečnilo v rámci německého Europa Woche a zúčastnily se ho jak zástupkyně asociací podnikatelek -  Středočeské asociace manažerek a podnikatelek, Business & Professional Women ČR a saské Wirtschaftsfrauen Sachsen e. V. -  tak především jednotlivé podnikatelky.

Do Děčína přijely ženy z různých řemeslných oborů, nejvíce se sešlo kosmetiček, švadlen a fotografek. Zastoupeny byly i ženy z dalších oborů: stavebnictví, pískování skla, ruční výroba mýdel, výtvarná tvorba, ruční výroba knih či hudebních nástrojů, houslařská dílna, pekařka a z Drážďan přijela i jedna řeznice. Došlo tak ke sdílení zkušeností podnikatelek z tradičních ženských profesí s ženami, které se věnují ojedinělým, často již mizejícím řemeslům.

Všechny přítomné ženy představily své výrobky, projekty, nápady někdy i své životní příběhy, které byly zajímavé a velmi inspirativní. Poté se v uvolněné a přátelské atmosféře rozvinula neformální diskuse, výměna kontaktů a zkušeností mezi přítomnými ženami. Po celou dobu byli k dispozici tlumočníci, kteří pomáhali při česko-německých dvoustranných schůzkách.

V rámci odpoledního programu české i německé podnikatelky navštívily Zámek Děčín, kde byla pro ně zajištěna komentovaná prohlídka.

Z odevzdaných dotazníků po akci vyplývá, že účastnice setkání považovaly za užitečné, vyzdvihly nově získané podněty i kontakty, ocenily organizaci akce a většina projevila zájem o pokračování a organizování podobných dámských business projektů i do budoucna. Přidaly i náměty pro další setkání. Přinášíme několik citací z odevzdaných dotazníků: "Úžasná akce, výborně zorganizovaná. Určitě chceme se dále zúčastňovat."  "Akce se mi velmi líbila, uvítám pokračování, super!".

     

Poslední aktualizace: 25.5.2018