Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum navštívili studenti z Bánské Bystrice

Platnost od - do:
Kategorie:


29.5.2018 - 30.6.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
EÚS - Evropská územní spolupráce


V Centru pro regionální rozvoj České republiky jsme v úterý 29. května uvítali studenty Ekonomické fakulty z univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici, oboru "Teritoriálny manažment". Studenti se zajímali o roli Centra v procesu implementace evropských fondů v České republice - jak o Integrovaném regionálním operačním programu, tak o programech nadnárodní a přeshraniční spolupráce.

Poslední aktualizace: 31.5.2018