Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 (PO 3. - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV)

Platnost od - do:
Kategorie:


1.6.2018 - 31.7.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 (PO 3. - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV).
Konečný termín pro podávání žádostí je 27.9. 2018.

Více informací najdete na stránkách programu http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=342&page=1

Poslední aktualizace: 1.6.2018