Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

Platnost od - do:
Kategorie:


1.6.2018 - 14.9.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Programové období 2014-2020
EÚS - Evropská územní spolupráce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ). Konečný termín pro podávání žádostí je 14.9. 2018.
Více informací najdete na stránkách programu zde.

Poslední aktualizace: 1.6.2018