Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP: možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu

Platnost od - do:
Kategorie:


7.6.2018 - 30.9.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

Poslední aktualizace: 8.6.2018