Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 79 a 80 "Sociální bydlení II." a "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II."

Platnost od - do:
Kategorie:


18.6.2018 - 31.8.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 12. června došlo k vydání aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 "Sociální bydlení II." a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II."

Poslední aktualizace: 18.6.2018