Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace u výzev č. 46 a 47 IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)"

Platnost od - do:
Kategorie:


19.6.2018 - 31.8.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj coby Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 13. června 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 46 "Infrastruktura základních škol" a výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL" celkově o 1 360 981 563 Kč z prostředků Evropské unie.

Důvodem k navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů a uspokojení zájmu měst, obcí a jejich škol. K navýšení alokace jsou použity nově realokované prostředky do oblasti vzdělávání v IROP a stávající disponibilní alokace ve specifickém cíli 2.4 IROP.

Navýšení obou výzev je ve stejném poměru, jako bylo jejich vyhlášení - 30 % z výše uvedené částky se použije pro navýšení výzvy č. 46 (pro správní obvody ORP bez sociálně vyloučených lokalit) a 70 % částky pro navýšení výzvy č. 47 (pro správní obvody ORP se sociálně vyloučenými lokalitami). Alokace výzvy č. 46 je nově 1 372 250 285,00 Kč z EFRR a alokace výzvy č. 47 je nově 3 201 917 326,00 Kč (EFRR).

Během měsíce června budou dopisem oslovení žadatelé ve 46. výzvě, kteří mají projekt zařazen na Seznam náhradních projektů, které se nově nacházejí v alokaci výzvy (jedná se přibližně o 35 projektů). Rovněž dojde během měsíce června ke schválení projektů 47. výzvy, které se nově nacházejí v alokaci výzvy (jedná se přibližně o 85 projektů).

Kompletní seznamy projektů budou zveřejněny během měsíce června na stránkách IROP a Ministerstva pro místní rozvoj. Průběžně jsou přehledy doporučených a podpořených projektů zveřejňovány zde.

Poslední aktualizace: 19.6.2018