Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Došlo k navýšení alokace výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II."

Platnost od - do:
Kategorie:


25.6.2018 - 31.8.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 19. června 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.", jejímž hlavním důvodem bylo navýšení alokace výzvy o 118 334 947 Kč (EFRR). Celková alokace výzvy č. 44 tak bude nově po navýšení činit 377 334 947 Kč (EFRR).

Díky navýšení alokace bude možné uspokojit všechny úspěšné projekty výzvy č. 44 (z nichž část byla dosud vedena jako náhradní).

Navýšení alokace umožňují zbývající disponibilní prostředky v SC 2.2 "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání". 

Přehled změn je uveden v úvodu textu výzvy - více informací viz stránka výzvy č. 44.

Poslední aktualizace: 25.6.2018