Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Doporučené postupy pro vyloučení střetu zájmů na úrovni MAS

Platnost od - do:
Kategorie:


27.6.2018 - 31.8.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na základě podnětu Národní sítě místních akčních skupin ČR zpracoval Odbor regionální politiky MMR doporučující postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení integrovaných projektů Místními akčními skupinami (MAS).

Poslední aktualizace: 27.6.2018