Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Pozvánka na pražské semináře ke specifickému cíli 4.1

Platnost od - do:
Kategorie:


28.6.2018 - 13.7.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vás zveme na seminář, který je určen pro zástupce MAS, které vyhlašovaly nebo aktuálně vyhlašují výzvy a hodnotí žádosti o podporu. Obsahem semináře bude aktualizace Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, zkušenosti z Administrativního ověření výzev MAS a hodnocení projektů dle nových kritérií předaných ze závěrečného ověření způsobilosti na MAS. Semináře se uskuteční 12. a 13. 7. v Praze.

Z důvodu kapacity sálu Vás tímto žádáme o registraci max. 2 zástupců z každé MAS.

Vstup zdarma
 
Registrační formuláře a programy seminářů naleznete na stránce semináře: V případě dotazů nebo problémů s registrací dporočujeme využít emailovou schránku: seminareirop@mmr.cz.

Poslední aktualizace: 28.6.2018