Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upozorňujeme na aktualizace výzev IROP č. 6, 53, 70, 81 a 82

Platnost od - do:
Kategorie:


29.6.2018 - 31.8.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP v minulých dnech vydalo aktualizace k výzvám IROP č. 6, 53, 70, 81 a 82. Konkrétní aktualizace jsou popsány níže.

Výzva č. 6:

28. června došlo k aktualizaci 6. výzvy IROP "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" a Specifických pravidel pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin".

Výzva č. 53:

Dne 29. června byla vydána revize 53. výzvy IROP "Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD".

Poslední aktualizace: 29.6.2018