Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Vyhlášení nových výzev k sociálnímu bydlení pro integrované nástroje a aktualizace výzev k sociální infrastruktuře pro integrované nástroje

Platnost od - do:
Kategorie:


3.7.2018 - 31.8.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. června 2018 vyhlašuje nové průběžné výzvy č. 83 "Sociální bydlení - integrované projekty ITI", č. 84 "Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ" a č. 85 "Sociální bydlení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Důvodem vyhlášení nových výzev na Sociální bydlení pro integrované nástroje je změna pravidel u některých parametrů a podmínek pro žadatele a příjemce. Významnou změnou oproti předešlým výzvám s věcným zaměřením na sociální infrastrukturu je prodloužení doby udržitelnosti na 20 let.
Odkazy na nové výzvy:


Současně s vyhlášením nových výzev byly vydány:

Aktualizace výzev spočívají v ukončení vyhlašování nových výzev nositelů integrovaných nástrojů, resp. ZS ITI, pro aktivitu Sociální bydlení v návaznosti na výzvy č. 60-61. S tímto souvisí i změna částek alokací u výzev č. 60-62. Detailní přehled všech změn v textu výzvy a Specifických pravidlech ve výzvách č. 60-62 je uveden na začátku všech revidovaných dokumentů.

Poslední aktualizace: 4.7.2018