Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 5 IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie - navýšení alokace

Platnost od - do:
Kategorie:


9.8.2018 - 31.10.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že navýšil alokaci u výzvy č. 5 IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie?, specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Poslední aktualizace: 15.8.2018