Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP k prodloužení realizace projektu

Platnost od - do:
Kategorie:


15.8.2018 - 31.12.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že vydal Závazné stanovisko, které umožňuje schválit žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy.

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu je možné podat z důvodu nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektu ze strany Řídicího orgánu IROP, zprostředkujících subjektů IROP nebo Místních akčních skupin a z důvodu prodlev při zadávání a administraci veřejných zakázek a dalších nepředvídatelných okolností nezaviněných žadatelem/příjemcem. Bližší požadavky, jež musí žádost o podporu splňovat, jsou definovány v příloze Závazného stanoviska.

Poslední aktualizace: 15.8.2018